ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ GG-HAIFA

Κρυσταλλικο λίπασμα 13,5-0-46,2. Το νιτρικό κάλιο Multi-K® GG, είναι μια πιο εξευγενισμένη μορφή του απλού νιτρικού καλίου Multi-K® . Αποτελεί καθαρότερη μορφή νιτρικού καλίου με ελαφρώς υψηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων, αλλά με πιο ομοιόμορφη υφή κόκκων και καλύτερη κοκκομετρία καθώς και με λιγότερα αδιάλυτα στερεά. Επιπλέον, έχει πιο όξινο χαρακτήρα σε σχέση με το απλό Multi-K® . Στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες μέσω υδρολίπανσης NutrigationTM, όπου οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες. Κυρίως απευθύνεται για χρήση σε θερμοκήπια, όμως είναι κατάλληλο και για εφαρμογές σε ανοιχτό αγρό μέσω διαφυλλικών ψεκασμών FoliarFeeding. Εσωκλείει όλα τα χαρακτηριστικά του Multi-K® και είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. Συσκευασία 25 kg. Τιμή με ΦΠΑ 41,20 €.

Νικόλαος Γκαγκάκης

(0030) 22950-54655
(0030) 6974269305 ,Πλατεία Καπανδριτίου, Καπανδρίτι Αττικής

Επικοινωνήστε μαζί μας